Bạn đang ở đây:thomo 2018 > tập trung

【F52 Club】[Infographics] Những điểm chính tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

thomo 20182023-12-06 15:56:25【tập trung】7Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuSau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ba F52 Club

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương,ữngđiểmchínhtạiHộinghịTrungươngkhóF52 Club nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tuyệt!(43539)