Bạn đang ở đây:thomo 2018 > tập trung

【bản đồ xe bus hcm mới nhất】Đà Nẵng hợp tác nhiều lĩnh vực với tỉnh Savannakhet của Lào

thomo 20182023-12-06 15:11:23【tập trung】5Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuBí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet mong muốn Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của Đà Nẵ bản đồ xe bus hcm mới nhất

Bí thư,ĐàNẵnghợptácnhiềulĩnhvựcvớitỉnhSavannakhetcủaLàbản đồ xe bus hcm mới nhất Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet mong muốn Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của Đà Nẵng qua tỉnh Savannakhet để đầu tư trên các lĩnh vực giáo dục, du lịch..

Tuyệt!(72353)