Bạn đang ở đây:thomo 2018 > tập trung

【da ga 68 com】Quy hoạch không gian biển: Cơ hội ‘bật sáng’ điện gió ngoài khơi

thomo 20182023-12-06 15:40:16【tập trung】5Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuTheo chuyên gia quốc tế, việc khai thác điện gió ngoài khơi thông qua quy hoạch không giản biển, là da ga 68 com

TheạchkhônggianbiểnCơhộibậtsángđiệngióngoàikhơda ga 68 como chuyên gia quốc tế, việc khai thác điện gió ngoài khơi thông qua quy hoạch không giản biển, là cơ hội rất lớn để Việt Nam nâng cao thu nhập và đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Tuyệt!(16359)