Bạn đang ở đây:thomo 2018 > tập trung

【slot freebet new member】Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tuần tra liên hợp

thomo 20182023-12-06 14:56:30【tập trung】5Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuTừ 11-13/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ diễn ra Chuyến Tuần tra Liên hợp giữa slot freebet new member

Từ 11-13/4,ảnhsátBiểnViệtNamvàTrungQuốckếtthúctuầntraliênhợslot freebet new member trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ diễn ra Chuyến Tuần tra Liên hợp giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc lần thứ nhất-năm 2023.

Tuyệt!(98879)