Bạn đang ở đây:thomo 2018 > sự giải trí

【u31 slot】Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Lạc quan về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

thomo 20182023-12-06 14:59:42【sự giải trí】6Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuPhóng viên TTXVN tại Washington DC phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về ý nghĩa và tầm quan trọng củ u31 slot

ĐạisứNguyễnQuốcDũngLạcquanvềquanhệViệtNamHoaKỳu31 slotPhóng viên TTXVN tại Washington DC phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ cũng như triển vọng quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tuyệt!(887)