Bạn đang ở đây:thomo 2018 > sự giải trí

【Go88】Tăng cường xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nga

thomo 20182023-12-06 15:03:44【sự giải trí】7Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ Việt Nam xác định phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Go88

ăngcườngxâydựngmởrộngquanhệhữunghịnhândânViệGo88Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ Việt Nam xác định phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tuyệt!(5688)